Musiikkipalvelu Dolcen pääsivulle
 
Dolce
  Dolce  Toiminta-ajatus
 
 Toiminta-ajatus

 

 


 

 

 


Toiminta-ajatus ja arvot

Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omat tavoitteet. Soittoa ja laulua voi harrastaa omaksi ilokseen tai tähdätä jopa ammattiopintoihin saakka. Opiskelija voi itse määritellä päämäärät, joihin opetuksessa tähdätään. Toisin sanoen voidaan toimia pelkästään harrastepohjalta ottaen huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset vahvuudet, ja toisaalta myös heikkoudet, joihin voidaan opetuksen avulla hakea apua ja helpotusta. Opetuksessa voidaan edetä myös perinteisen soiton- tai laulunopetuksen tapaan, ja niin halutessa suorittaa musiikkioppilaitosten vaatimusten mukaisia tasosuorituksia yhteistyötä tekevissä oppilaitoksissa.

Yksilöllinen tavoitteenasettelu ja käytössä olevat opetusmenetelmät antavat mahdollisuuden myös erityisopetuksen piiriin kuuluville osallistua soitonopetukseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että musiikin harrastamisella on todettu olevan positiivisia ja edesauttavia vaikutuksia ihmisen kehityksen eri osa-alueisiin. Juuri tähän seikkaan perustuu myös musiikkiterapian tarkoituksellisuus. Uusien soitonopetusmenetelmien ansiosta erilaisia oppimisvaikeuksia omaavat, kehitysvammaiset ja oikeastaan melkein kaikki erityisen opetuksen piiriin kuuluvat voivat nyt osallistua tavoitteelliseen soitonopetukseen.

Onnistumisen kokemusten kautta voidaan saavuttaa opiskelussa hyviä tuloksia. Kun oppilas kokee oppivansa ja onnistuvansa, on tällä todennäköisesti positiivista vaikutusta myös muihin elämän osa-alueisiin. Itsetunto, keskittymiskyky, motoriikka ja kosketus omiin tunteisiin ovat soittamaan oppimisen eri ulottuvuuksia, joihin musiikin kanssa työskentelyllä on tutkitusti vaikutusta. Musisoiminen on hienoa ja mukavaa puuhaa, josta on iloa meille kaikille!

 

 
 
 © Musiikkipalvelu Dolce 2010 Päivitetty 26.12.2006